etiket Sürekli artan nüfusun gıda üretim ihtiyacını karşılayabilmesi için aynı şekilde tarımsal üretimin de artması gerektiğinin farkındayız. Her an ve sürekli yok olan tarım arazilerinin altyapısal olarak tekrar düzenlenmesi bakımından yola çıkan AGRO, verimsiz arazileri verimli tarım arazilerine dönüştürme amacıyla kurulmuştur.
etiket Harita üzerinde sanal sınırları çizilen sadece yerleşilen yere vatan denmez, vatan; yaşanılan toprağa sahip çıkmaktır. Yaşamın temeli olan beslenmenin kaynağı toprağı korumak, geliştirmek üretim gücünü arttırmak. Sağlıklı nesiller için sağlıklı beslenmenin gerekliliğini ve bununda topraktan başka yolu olmadığı bilincini oluşturmaya katkıda bulunmak
etiket Tarım faaliyetleri anlamında yeniden kazanım için kaybedilen, zarar görmüş, kullanılamayan arazilerimizin ıslah projelerimizle tekrar kazanımını sağlamak ve bu konuda; Türkiye’ de küresel çalışmalarda lider olmak… Ya da; Türkiye’ de küresel bir aktör haline gelmek.